Frede Schilling 1928-2002

Her samler vi opplysninger og bilder av denne unike danske kunstneren 


Frede Schilling har krysset mange grenser i sitt liv, men Danmark ble hans kunstneriske fedreland. Der fikk han sin første utdannelse som tegner og maler, og Århus i Danmark har vært hans faste punkt de siste to desennier. Før det bodde han ti avgjørende år i Norge.
Det er mulig at den "dramatiske nerve" han er så fascinert av i maleriene og akvarellene, er noe han har fått innpodet i møtet med de norske fjell og fjorder. Men verken den voldsomme norske naturen, eller de typisk norske ekspresjonister eller "metafysikere" som en Edvard Munch, ser ut til å ha hatt noe å si for selve hans holdning til maleriet. Schillings maleriske puritanisme, som uten tvil skjuler et brennende sinn, er snarere i slekt med den "mesure" som utmerker de franske billedbyggerne, fra Cèzanne til Nicolas de Staël.
Han har sterke bånd til Frankrike, og viljen til ikke å la seg manøvrere av føleri eller innfall er så menn franske dyder. Men påvirkninger skjer ikke tilfeldig; det er noe man oppsøker for å finne selv. Derfor kunne T.S. Eliot si at en kunstner ofte er mest original i de verker hvor man tydeligst merker inspirasjonen fra forgjengerne.
En viss type beskjedenhet har alltid klebet ved denne kunstneren. Først og fremst ville han kunne faget sitt til bunns, som enhver god håndverker. Da kunne talentet ikke bli mer enn en selvfølgelig håndbagasje. Kunsten bestod i å skaffe seg den nødvendige distanse til den visjon han ville gi et billedlig uttrykk. Med andre ord: å fryse ned motivet, uten at temperaturen gikk tapt. Schillings beherskede koloritt, selv når den går mot isblått, grått, hvitt og svart, er en bekreftelse på den fysiske lov at ved enhver nedfrysning utvikles av varme.

 3260 3890611