fredag 8. mars 2013

Torsdag 21 mars kl 19

Vi maler uten lærer, gjør ferdig  bilder fra sist med Anne Gamman .
Anne vurderer........My forskjellig kunst her,Anne finner noe flott i alle, vi er stolte .
Anne Gamman kommer igjen til høsten !

Se flere bilder fra kurset sist  i lingja over !


bare en på minnelse